loader-logo

Virksomheden blev grundlagt juli 2022 med kontor i Ferskvandscenteret ved søerne i det sydlige Silkeborg. Udgangspunktet for virksomhedens ejer, Niels Henrik Jensen, er en fortid fra et af landets største rådgivende ingeniørhuse og en tidligere karriere som officer og helikopterpilot i Forsvaret.

Fra Ferskvandscenteret hjælper H13 vandforsyningsselskaber med renovering og etablering af ledninger i forsyningsnettet. I nogle tilfælde er det planerne, der skal kigges efter i sømmene og andre gange leveres der råd om lægningsmetoder og rørdimensioner. H13 kan støtte op om alle elementerne i forsyningens ledningsrenovering.

Niels Henriks nøglekvalifikationer:

  • Analysering og optimering af ledningsnet.
  • Udarbejdelse af vedligeholdelsesstrategi.
  • Behandling af geoinformatik i GIS.
  • Valg af etableringsmetode. (grave, bore, skyde, relining, etc.)
  • Koordinering med entreprenør og VVS.
  • Udbud, tilsyn og kontakt med borgerne.
  • Projektkoordinering og projektledelse på tværs af organisationen.

Alt arbejde udføres i tæt dialog med forsyninger af alle størrelser. Både det lille privatejede vandværk med få forbrugere – til forsyningsselskaber med driftsorganisation og flere hundrede km ledning.